Tut download video trên SharePoint

B1: Mọi người mở video lên sau đó ấn F12 mọi người vào tab Network như hình bên dưới

download video sharepoint
download video sharepoint

B2: Các bạn f5 lại trình duyệt sau đó gõ vào ô “videomanifest” và sẽ thấy phần Name bên dưới có xuất hiện tên của file video cần tải.

B3: các bạn chuột phải vào file video chọn copy URL

B4: các bạn cài đặt ffmpeg có thể search trên youtube để biết cách cài đặt

cách download video sharepoint

B5: Bạn copy đường link vừa copy ở bước 3 gắn vào câu lệnh sau

ffmpeg -i “https://copied_videomanifest_url” -codec copy video.mp4

chỗ “https://copied_videomanifest_url” thay thế bằng link copy ở đoạn B3 nhớ không bỏ dấu ngoặc kép 2 đầu URl

B6: bạn vào ffmpeg vất link đầy đủ ở B5 đã gắn link ở B3 và enter là được.

download video trên sharepoint

Để thay đổi tên file video thì ở cuối dòng lệnh các bạn sửa video.mp4 thành tên gì tùy các bác.

Trả lời