Top 10 GPTs nổi bật nhất trong số GPTs mình đã trải nghiệm

GPT Store ra mắt ngày hôm qua nên mình cũng đã dành thời gian để trải nghiệm thử một vài GPTs để xem mức độ hiệu quả. Không ngờ là có vài con đã làm mình thực sự bất ngờ vì mức độ hiệu quả, chính xác và khả năng ứng dụng thực tế rất cao.
Vậy nên bạn có thể tham khảo và trải nghiệm thử 10 GPTs dưới đây và bình luận về khả năng ứng dụng thực tế của nó nhé.
  1. Rank Math SEO Optimized Content Writer: GPTs này có thể tạo ra một bài viết được tối ưu hóa SEO theo tiêu chí Rank Math. Nó tối ưu hóa dựa trên cái tiêu chí cơ bản được đề xuất bởi Rank Math.
  2. Slide Maker: Tạo các slide trình bày PowerPoint. Có thể đọc thông tin trực tiếp trong link
  3. img2img · image edit & merge: Gửi một tấm hình của bạn lên, sau đó AI sẽ biến tấm hình đó theo Prompt của bạn, Model là DallE
  4. LogoGPT: Tạo logo từ nét vẽ Sketch
  5. 22.500+ Best Custom GPTs: Bạn mô tả chức năng muốn tìm, AI sẽ trả lại kết quả là GPTs mà bạn muốn tìm
  6. AlphaNotes GPT: Đọc, phân tích, xử lý nội dung của 1 Video Youtube
  7. Screenshot To Code GPT: Tải lên ảnh chụp màn hình của một trang web và chuyển đổi nó thành mã HTML / Tailwind / JS
  8. MJ Prompt Generator (V6): Tạo Prompt chi tiết, được tối ưu hóa để sử dụng trong Midjourney V6.
  9. Diagrams: Show Me: Tạo Flow Chart
  10. Cartoonize Yourself: Biến ảnh của bạn thành dạng hoạt hình Pixar
Mỗi con ứng dụng được cho mỗi việc, không phải con nào cũng ứng dụng được cho tất cả công việc nên là hãy tìm ra cho mình công cụ phù hợp nhé  
Danh sách trên chỉ nằm trong mục Top picks thôi, nếu muốn xử lý được nhiều việc hơn thì mình nghĩ nên khai thác thêm chức năng Plugin 
Sưu tầm

Trả lời