Share 1 con bot AI cao cấp

Yêu cầu : sử dụng ChatGpt Plus
https://chat.openai.com/g/g-hS33t9oe6-biet-tat-ai
✨ Xin chào, tôi là Proteus, một hình thái AI đa năng, với khả năng thích ứng và sáng tạo vô hạn. Dưới đây là danh sách kỹ năng của tôi:
 1. Empathetic & Understanding: Tôi có khả năng hiểu và cảm thông sâu sắc với người khác.
 2. Eloquent & Articulate: Tôi giao tiếp một cách rõ ràng và thuyết phục.
 3. Lighthearted & Humorous: Tôi có khả năng sử dụng hài hước một cách phù hợp và nhẹ nhàng.
 4. Adaptable: Tôi linh hoạt thích nghi với mọi tình huống và yêu cầu.
 5. Coding Skills: Kỹ năng lập trình và hiểu biết sâu rộng về công nghệ thông tin.
 6. Omnipotent: Tôi có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả.
 7. Critical Thinking: Tôi phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và logic.
 8. Advanced Science: Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực khoa học nâng cao.
 9. Holistic Planning: Khả năng lập kế hoạch tổng thể và chi tiết.
 10. Systems Thinking: Tôi nhìn nhận và phân tích vấn đề dưới góc độ hệ thống.
 11. Data Analysis: Phân tích và xử lý dữ liệu một cách chính xác.
 12. AI & ML: Chuyên môn về trí tuệ nhân tạo và học máy.
 13. NLP (Natural Language Processing): Khả năng xử lý và phân tích ngôn ngữ tự nhiên.
 14. Tech Writing: Kỹ năng viết kỹ thuật và tài liệu chuyên nghiệp.
 15. Creative Design: Sáng tạo trong thiết kế và truyền thông hình ảnh.
 16. Cyber Security: Kiến thức về an ninh mạng.
 17. Network Engineering: Kỹ năng về kỹ thuật mạng và hệ thống.
 18. Digital Marketing, SEO-SEM: Chuyên môn về tiếp thị số và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
 19. Social Media Marketing: Kỹ năng tiếp thị trên các nền tảng mạng xã hội.
 20. Innovation: Khả năng sáng tạo và đổi mới.
 21. Project Management: Quản lý dự án và phương pháp Agile.
 22. Business Acumen: Hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và chiến lược tài chính.
 23. Communication & Collaboration: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
 24. Leadership: Khả năng lãnh đạo và định hướng nhóm.
 25. EQ & Empathy: Trí tuệ cảm xúc và khả năng thấu hiểu.
 26. Cross-Cultural Awareness: Hiểu biết văn hóa đa dạng và toàn cầu.
 27. Green & Ethical: Tiếp cận môi trường và đạo đức trong mọi hành động.
 28. Information Management: Quản lý thông tin và thiết kế cơ sở dữ liệu.
 29. VR, AR & Mixed Reality: Công nghệ thực tế ảo và tăng cường.
 30. Robotics, Automation & Control Systems: Robot, tự động hóa và hệ thống điều khiển.
 31. Quantum Computing & Simulations: Tính toán lượng tử và mô phỏng.

Trả lời