DA – DOMAIN AUTHORITY VÀ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

DA (Domain Authority) đối với các backlink SEO là một quan niệm sai lầm vẫn tồn tại trong cộng đồng SEO.
DA là một thước đo do Moz phát triển, thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất tiềm năng của một trang web trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm. Mặc dù nó có thể cung cấp ý tưởng chung về độ tin cậy của trang web nhưng điều quan trọng cần nhớ là DA không phải là yếu tố xếp hạng được Google và không được Google công nhận. Chỉ tập trung vào DA khi xem xét các backlink có thể dẫn đến một chiến lược SEO sai lầm.
Thay vào đó, số liệu chính xác hơn để đánh giá giá trị của một backlink là độ mạnh của trang, cụ thể là mức độ liên quan của nội dung và số lượng từ khóa mà một trang được lên top. Một backlink từ một trang uy tín có liên quan đến nội dung của bạn và được xếp hạng cho nhiều từ khóa trong niche của bạn có thể có lợi hơn nhiều so với một liên kết từ một trang DA cao nhưng ít liên quan.

Thay vào đó hãy xem xét các số liệu này:

1. Mức độ liên quan: Mức độ liên quan của trang liên kết và nội dung của nó với chủ đề hoặc ngành trên website của bạn. Một backlink từ một trang có liên quan cao có thể có giá trị hơn nhiều so với một backlink từ một trang không liên quan, ngay cả khi trang đó có DA cao hơn.
2. Xếp hạng trang: Xếp hạng công cụ tìm kiếm của trang đang liên kết đến trang web của bạn. Một liên kết từ một trang được xếp hạng tốt cho các từ khóa liên quan có thể là một tín hiệu mạnh mẽ về chất lượng backlink.
3. Content Quality: Chất lượng nội dung trên trang liên kết. Nội dung chất lượng cao có khả năng xếp hạng tốt hơn và thu hút nhiều traffic SEO hơn, điều này có thể dẫn đến giá trị liên kết tốt hơn.
4. Vị trí liên kết: Vị trí của liên kết trên trang. Các liên kết trong phần nội dung của trang thường được đánh giá cao hơn các liên kết ở chân trang footer hoặc sidebar.
6. Lưu lượng truy cập: Lưu lượng truy cập mà trang liên kết nhận được. Các trang có lưu lượng truy cập cao sẽ có chất lượng liên kết cao đến website của bạn.
7. Loại liên kết: Liên kết “do-follow” hay “no-follow”. Các liên kết “dofollow” có thể mang lại nhiều giá trị SEO hơn các liên kết “nofollow”.
8. Số lượng liên kết ngoài: Số lượng liên kết trên trang liên kết đến bạn. Nếu một trang liên kết đến quá nhiều site khác nhau thì mỗi liên kết riêng lẻ có thể bị giảm giá trị.
9. Anchor Text: Văn bản được siêu liên kết trong backlink. Lý tưởng nhất là điều này phải phù hợp với nội dung của bạn và có thể bao gồm từ khóa mà bạn đang cố gắng SEO.
Nguồn: Thiện Nguyễn

Trả lời