Cách viết Prompt Midjourney x10 hiệu quả

Để Midjourney xác định rõ được bạn đang muốn tấm ảnh như thế nào, bạn phải miêu tả càng chi tiết, càng nhiều đặc điểm mô tả nhất có thể. Tuy nhiên phải mô tả ngắn gọn, không được dài dòng.

Ví dụ: khu rừng nhiều cây xanh

Và Prompt mình thường sử dụng sẽ có những checklist mô tả như bên dưới, nếu thấy hay bạn có thể tham khảo nhé

1. Tạo ra cái gì: a watercolor painting of a waterfall and animals

2. Style là gì: in the style of digital fantasy landscapes

3. Độ thực tế: realistic landscapes with soft

4. Chất lượng hình ảnh: 32k UHD

5. Cách phối màu: tonal colors

6. Tỉ lệ: ar 115:41

7. Version: -v 5

Prompt đầy đủ: a watercolor painting of a waterfall and animals, in the style of digital fantasy landscapes, avian-themed, realistic landscapes with soft, tonal colors, 32k uhd, dragon art, expansive skies, vivid birdlife –ar 115:41 –v 5

 

 

Trả lời