Cách sử dụng tính năng Google Bard đã tích hợp Gemini Pro

[Hot] Google Bard đã tích hợp Gemini Pro và cho phép phân tích, tóm tắt Youtube Video hoàn toàn miễn phí mà ChatGPT không làm được.

Sau đây là các lưu ý để sử dụng được tính năng này:
1. Kiểm tra trên góc phải có icon Extensions (nếu không có, bạn đổi ngôn ngữ Gmail qua tiếng Anh và bật VPN USA và F5 lại)
2. Bật tính năng Youtube trong kho Extensions
Bạn có thể dán trực tiếp URL của Youtube và yêu cầu phân tích. Hoặc bạn có thể gõ câu lệnh yêu cầu tìm kiếm các video youtube.
Các câu lệnh nên có từ khóa Youtube Video để AI hiểu và tìm kiếm cho bạn.
Tính năng này điều khiển Bard truy cập kho Youtube Video khổng lồ bằng câu lệnh tiếng Anh, tài khoản Bard của mình đã được cấp quyền.
Lưu ý: Nên sử dụng câu lệnh tiếng Anh cho các video tiếng Anh. Nếu video tiếng Việt thì nó cần có sẵn caption.
Ràng buộc ngôn ngữ đầu ra bằng câu lệnh: Write it in Vietnamese. (Thay ngôn ngữ khác bằng Japanese/Thai/France…)
Tính năng này rất thú vị, ứng dụng rất tốt cho việc chat with video. Nâng cao học hỏi kỹ năng cho một video dài mà chatgpt không có được.
Nguồn: Đặng Hữu Sơn

Trả lời