Cách cài đặt proxy bằng Shadowrocket trên iPhone

Mục lục

Bước 1

Tải và cài đặt Shadowrocket từ App Store.

Mở ứng dụng Shadowrocket cho iOS và nhấp vào Add Server (Thêm máy chủ).

Để tải được bạn tốn 70k để mua app, bạn có thể liên hệ onet.com.vn mua proxy thì được tặng app free

Bước 3

Bấm vào Type (Loại).

Bước 4

Chọn loại Proxy bạn muốn sử dụng.

Bước 5

Quay lại và nhập tên Host/IP address (Tên máy chủ/địa chỉ IP) và số Port (số Cổng) của proxy của bạn.

Bước 6

Nếu được yêu cầu, hãy nhập thông tin đăng nhập tài khoản proxy của bạn

Bước 7

Bấm vào Done.

Bước 8

Cuối cùng, bật Connection

Trả lời