YouTube thêm các công cụ mới để phát hiện vi phạm bản quyền và chặn chúng trong quá trình tải lên

YouTube đang triển khai một số tùy chọn mới để cung cấp cho người dùng thêm khả năng ngăn chặn vi phạm bản quyền trong video tải lên và phát hiện các vi phạm IP tiềm ẩn trong ứng dụng.

Trước hết, YouTube sẽ thêm một yếu tố mới vào quy trình khiếu nại bản quyền, điều này sẽ cho phép người sáng tạo đánh dấu vào ô mới khi báo cáo vi phạm bản quyền để ‘Ngăn các bản sao của những video này xuất hiện trên YouTube về sau’ trong các tùy chọn phát hiện / xóa.

Yêu cầu bản quyền YouTube

Khi hộp này được chọn khi xác nhận quyền sở hữu bản quyền thành công, YouTube sau đó sẽ ngăn bất kỳ người dùng nào khác tải lên cùng một video bằng cách sử dụng công nghệ phát hiện ID bản quyền và đối sánh video. Quá trình tương tự cũng sẽ cho phép YouTube cảnh báo người sáng tạo khi bất kỳ nội dung tương tự nào được tải lên nếu hộp này được đánh dấu chọn. Sau đó, những vi phạm tiềm ẩn bổ sung này sẽ hiển thị trong tab ‘Bản quyền đối sánh’ trong YouTube Studio.

YouTube lưu ý rằng người sáng tạo phải đảm bảo rằng họ sở hữu độc quyền trên toàn thế giới đối với bất kỳ nội dung video nào mà họ đang xác nhận quyền sở hữu trong quy trình này, nhưng nếu bạn sở hữu nội dung đó và bạn muốn ngăn mọi người tải lên các phiên bản khác và sử dụng lại tài liệu của bạn, thì quy trình mới này sẽ cung cấp một biện pháp khác để bảo vệ khỏi việc sử dụng sai mục đích.

Để cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quy trình đối với nội dung đã xác nhận quyền sở hữu của bạn, YouTube cũng sẽ thêm một danh sách mới về số lượng video đã bị chặn tải lên do khiếu nại của bạn.

Yêu cầu bản quyền YouTube

Đó có thể là một cách tốt để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bằng cách ngăn mọi người tải lên một bản sao ngay từ đầu, điều này cũng có thể giúp YouTube giảm các tranh chấp và vấn đề do doanh thu được tạo ra từ bản sao đó.

Đồng thời, bất kỳ quy trình nào như vậy cũng có thể bị lạm dụng thông qua xác nhận quyền sở hữu gian lận đối với video cho các mục đích khác nhau. Trong những trường hợp như vậy khi công cụ được áp dụng dựa trên một tuyên bố sai, YouTube cho biết rằng họ sẽ xóa tùy chọn khỏi các kênh đó hoặc có thể chuyển sang xóa hoàn toàn các kênh để đáp ứng.

YouTube cho biết rằng bản cập nhật mới sẽ được triển khai từ hôm nay, nhưng sẽ được triển khai theo một quy trình theo giai đoạn sẽ mất vài tháng để có đầy đủ tính năng.

Ngoài ra, YouTube cũng nói rằng Công cụ đối sánh bản quyền, từ trước đến nay chỉ dành cho những người sáng tạo trong Chương trình Đối tác YouTube, giờ sẽ được cung cấp cho “bất kỳ người sáng tạo nào đưa ra yêu cầu gỡ xuống hợp lệ “.

Các tùy chọn này sẽ bổ sung thêm các biện pháp bảo vệ bản quyền cho người sáng tạo trên YouTube và mặc dù việc sao chép là một yếu tố có vấn đề đối với nền tảng này trước đây, họ đang nỗ lực cải thiện hệ thống phát hiện và giảm bớt gánh nặng cho người sáng tạo trong việc quản lý hệ thống tương tự.

Bạn có thể đọc thêm về các quy trình phát hiện và xóa bản quyền mới tại đây.

Trả lời