WACC là gì? Ưu – nhược điểm và tính thực tế của WACC

WACC là chi phí sử dụng vốn bình quân được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người dù hoạt động trong lĩnh vẫn vẫn chưa rõ WACC là gì? và tính ứng dụng của nó có thức sự quan trọng và hữu ích hay không. Để giải quyết vấn đề này, bài viết sẽ giúp bạn trả lời tất tần tật các vấn đề liên quan.

1. WACC là gì?

WACC có tên tiếng anh đầy đủ là Weighted Average Cost of Capital. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên các loại vốn cho doanh nghiệp sử dụng. Đặc biệt, các vốn mà công ty đang sử dụng phải được kể như: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu, hay thậm chí là bất kỳ các khoản nợ dài hạn cũng được đưa vào tính toán của việc chi phí sử dụng vốn bình quân. 

Tóm lại là, vì tài chính của một công ty chủ yếu được phân thành 2 loại là vốn chủ sở hữu vốn (cổ đông) và nợ. Cũng chính vì vậy, WACC là gì? là mức chi phí trung bình để huy động được số tiền đó và được tính theo tỷ lệ của từng nguồn.

WACC là chi phí sử dụng vốn bình quân
WACC là chi phí sử dụng vốn bình quân

2. Ý nghĩa của chỉ số WACC là gì?

Để giúp bạn hiểu sâu hơn về WACC là gì? Đầu tiên ngoài khái niệm chúng ta hãy nắm rõ được ý nghĩa hoạt động của chi phí sử dụng vốn bình quân là gì? WACC cùng cho chúng ta có thể biết được một doanh nghiệp đã cần phải tốn bao nhiêu tiền cho khoản tài trợ của công ty. 

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tăng nợ và vốn sở hữu là 2 thành phần chính tạo nên nguồn vốn của công ty. Đồng thời, 2 thành phần này là người hy vọng có được nhiều lợi nhuận nhất dựa trên số vốn ban đầu mà họ bỏ ra. Vì thế  WACC sẽ nhiệm vụ chỉ ra phần lợi nhuận mà 2 thành phần đó muốn nhận được.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng WACC để xem xét, quyết định tính khả thi về các hoạt động kinh doanh của công ty. Hơn hết, chi phí sử dụng vốn bình quân là tỷ lệ chiết khấu nên được sử dụng cho những dòng tiền rỉ rõ tương tự. Trong trường hợp, doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thấp hơn giá trị WACC của nó thì đơn vị cơ thể lựa chọn mua lại cổ phiếu của mình hay trả lại cổ tức.

3. WACC – chi phí sử dụng vốn bình quân được tính toán như thế nào?

Sau khi trả lời câu hỏi WACC là gì, nhằm để tính được nguồn tiền tài trợ của công ty, bằng việc tính chi phí sử dụng vốn bình quân. Các chuyên gia đã đưa ra công thức tính WACC cụ thể như:

WACC = E/V * RE  + D/V * Rd * (1 – Tc)

Các đơn trị trong đó:

 • Re: Chi phí sử dụng vốn
 • Rd: Chi phí sử dụng nợ
 • D: Giá trị thị trường của tổng nợ doanh nghiệp
 • E: Giá trị thị trường của tổng vốn cổ phần
 • Tc: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • V: Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp

Bên cạnh đó, các giá trị trước được WACC thể hiện như giá trị trọng của chỉ số liên kết vốn. Đồng thời, các giá trị sau đại diện cho các giá trị tỷ trọng của số vốn liên kết nợ. Ngoài ra, WACC còn được tính theo phương pháp mở rộng dưới đây:

WACC = Chi phí vốn chủ sở hữu * phần trăm vốn chủ sở hữu + Chi phí nợ * phần trăm nợ * (1- thuế) + chi phí cổ phiếu ưu đãi * phần trăm cổ phiếu ưu đãi.

Qua đây chúng ta có thể ước tính sơ bộ chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp, bằng việc tách các cấu trúc vốn thành những phần nhỏ khác nhau. Sau đó, công ty sẽ thực hiện tính chi phí cho mỗi thành phần riêng.

WACC giúp các nhà đầu tư có hướng đi phù hợp
WACC giúp các nhà đầu tư có hướng đi phù hợp

4. Ưu điểm và hạn chế của WACC trên thực tế

Như bạn đã thấy các giá trị của chi phí sử dụng vốn bình quân thực sự rất quan trọng, nhưng nó vẫn có những mặt ưu điểm và điểm hạn chế riêng. WACC là phần lợi nhuận tổng thể cần thiết, dựa trên việc xác định số tiền lãi mà một doanh nghiệp tài trợ cho chính mình. 

4.1. Ưu điểm của WACC 

 • WACC giúp bạn đánh giá các giá trị của các khoản đầu tư giúp xác định rõ ràng nên mua cổ phiếu nào.
 • Các doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân nhiêu một chỉ số báo cáo cho bạn biết có nên đầu tư vào đơn vị đó hay không.
 • WACC giúp các nhà đầu tư có cái nhìn thực tế, khách quan khi đánh giá chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp.

4.2. Hạn chế của WACC

 • Mặc dù WACC có công thức rõ ràng nhưng trên thực tế đây lại là phép toán rất phức tạp. Đòi hỏi, doanh nghiệp đó phải được vận hành một cách chuyên nghiệp, khoa học.
 • WACC khó có thể sử dụng trong các công ty nhỏ. Bởi lẽ đây là quá trình đòi hỏi hỏi sự đồng bộ, thống nhất và đưa nhiều yêu cầu khó, vì vậy các doanh nghiệp nhỏ, lẻ khó thực hiện được.
 • Các số liệu trên công thức của WACC không hoàn toàn nhất quán. Điều này cho thấy chi phí sử dụng vốn bình quân này chỉ mang tính tương đối và chỉ cho thấy nên 1 phần các nhà đầu tư có nên tài trợ cho đơn vị đó hay không.

Hy vọng, bài viết trên đã cho bạn biết rõ được WACC là gì? và sử dụng dụng cũng như tầm quan trọng trên thực tế của chi phí sử dụng vốn bình quân lớn đến nhường nào. Việc áp dụng và tính WACC rất quan trọng, giúp ích trong việc  xây dựng chiến lược và tồn tại trong kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, điều này sẽ giúp công ty tạo được những tiền đề quan trọng để phát triển vững chắc và vươn tầm hơn. 

Trả lời