Lệnh MP là gì? Cách đặt và cách sử dụng lệnh MP như thế nào?

Lệnh MP là gì? Là một trong những khái niệm mà mọi người đầu tư chứng khoán cần phải nắm rõ. Khi hiểu rõ và biết sử dụng lệnh MP sẽ giúp cho nhà đầu tư chứng khoán có thể mua và bán được giá cả tốt nhất. Bài viết sau đây sẽ làm rõ cho các bạn tất cả các thông tin về lệnh MP.

Lệnh MP là gì?
Lệnh MP là gì?

1. Lệnh MP là gì? Mục đích khi sử dụng lệnh MP

Lệnh MP được xem như là một công cụ hỗ trợ đắc lực của các nhà đầu tư chứng khoán.

1.1 Lệnh MP là gì?

MP là viết tắt của từ Market Price, lệnh MP là lệnh mua hoặc bán chứng khoán theo giá tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là lệnh MP sẽ mua chứng khoán ở mức giá thấp nhất và bán ra thị trường với giá cao nhất. 

Lệnh MP có thể khớp lệnh gộp nhiều bước giá lại với nhau. Nếu như sau khi khớp lệnh tại mức giá tốt nhất vẫn còn khối lượng chưa khớp hết thì lệnh sẽ tiếp tục khớp lên mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khớp hết khối lượng đặt của khách hàng. 

1.2 Mục đích sử dụng lệnh MP 

Lệnh thị trường MP  là lệnh được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục vì thế việc áp dụng lệnh này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thêm công cụ để đặt lệnh, tạo lên tính linh hoạt trong các đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Điều này sẽ nâng cao khả năng mua và bán chứng khoán với mức giá có lợi nhất cho nhà đầu tư. Với sự hỗ trợ từ lệnh MP nhà đầu tư sẽ mua vào với giá thấp và bán ra thị trường khi giá cao. Khi đã hiểu được lệnh MP là gì sẽ giúp bạn dễ dàng đầu tư hơn.

2. Phân biệt lệnh MP và lệnh giới hạn(LO)

Để việc đầu tư một cách thuận lợi nhất thì ngoài việc hiểu rõ lệnh MP là gì, các nhà đầu tư chứng khoán còn cần phân biệt rõ ràng giữa hai lệnh MP và LO. Lệnh thị trường MP được sử dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục. Giá khớp lệnh không đặt ra mức giá cụ thể mà sẽ được khớp với các mức giá tốt nhất trên thị trường. 

Lệnh giới hạn LO được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh. Giá khớp lệnh sẽ được đặt ra một mức giá cụ thể, lệnh chỉ được khớp tại mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá giới hạn đặt ra.

Vì vậy, lệnh MP được sử dụng trong các đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Trong quá trình đặt lệnh MP thì yêu cầu nhà đầu tư phải ghi “MP” tại trường mức giá. Lệnh sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào trong hệ thống giao dịch. 

Ngoài ra, khi sử lệnh giới hạn  thì đối với lệnh mua giá trần hay bán giá sàn khối lượng còn lại của lệnh chưa được khớp sẽ vẫn chờ trên sổ lệnh tại mức giá trần/giá sàn. Đối với lệnh MP khối lượng còn lại chưa được khớp sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Bạn cần phân biệt lệnh MP và lệnh LO
Bạn cần phân biệt lệnh MP và lệnh LO

3. Cách đặt và sử dụng lệnh MP

Để đạt được lệnh MP thì việc đầu tiên nhà đầu tư cần có tài khoản bên chứng khoán. Khi đã có tài khoản bạn truy cập vào hệ thống ứng dụng ảnh và web của các công ty có trên sàn chứng khoán để tiến hành đặt lệnh giao dịch.

Khi bạn nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch, thì lệnh MP mua vào sẽ thực hiện mua ngay tại mức giá bán thấp nhất trên thị trường lúc đó.  Lệnh MP bán cũng sẽ thực hiện bán ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Nếu khối lượng đặt lệnh còn nhưng không khớp do khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. 

Nếu xảy ra trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần thì lệnh thị trường MP mua hoặc giá sàn đối, lúc đó lệnh thị trường MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc là chuyển thành lệnh giới hạn tại giá sàn. Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Lệnh MP phù hợp với nhà đầu tư trong giai đoạn đua lệnh, thể hiện rằng bạn muốn khớp bằng mọi giá trong phiên khớp lệnh liên tục. Lệnh mua thường sử dụng khi khi bạn muốn mua đuổi vì chắc chắn rằng số cổ phiếu sẽ tăng giá. lệnh bán MP  thường sử dụng khi bạn bán tháo Vì chắc chắn rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. 

Người đầu tư cần nắm rõ cách đặt lệnh MP
Người đầu tư cần nắm rõ cách đặt lệnh MP

3. Những lưu ý khi sử dụng lệnh MP 

Lệnh MP có đặc điểm là chấp nhận mức giá thị trường, vì vậy, lệnh này không đặt ra một mức giá cụ thể nào. Lệnh MP sẽ được khớp với mức giá tốt nhất trên thị trường, chính vì thế nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước khi sử dụng.

Đặc biệt, có vấn đề rắc rối khi sử dụng lệnh MP đó là hệ thống giao dịch sẽ có một độ trễ nhất định trong quá trình xử lý. Thành thử, lệnh MP có thể bị từ chối nếu giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh định giá mở cửa, hay hệ thống chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu của phiên giao dịch.

Người đầu tư cần nắm rõ lệnh MP là gì? Các rủi ro kèm theo
Người đầu tư cần nắm rõ lệnh MP là gì? Các rủi ro kèm theo

Trên đây là bài viết giải thích lệnh MP là gì cũng như các thông tin liên quan đến lệnh MP. Chúc bạn sẽ có những quyết định đầu tư chứng khoán đúng đắn sau khi đã hiểu rõ về lệnh MP là gì? Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời